વિદુર નીતિનો એક સુંદર વિચાર.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિદુર નીતિનો એક સુંદર વિચાર.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિદુર નીતિનો એક સુંદર વિચાર. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0