જ્ઞાન તમને શક્તિ આપશે પરંતુ ચરિત્ર સમ્માન આપશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જ્ઞાન તમને શક્તિ આપશે પરંતુ ચરિત્ર સમ્માન આપશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જ્ઞાન તમને શક્તિ આપશે પરંતુ ચરિત્ર સમ્માન આપશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0