એક ઝરણું જોઈને માની લેવું કે કયાંક મહાસાગર હશે ; એનું નામ શ્રદ્ધા

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એક ઝરણું જોઈને માની લેવું કે કયાંક મહાસાગર હશે ; એનું નામ શ્રદ્ધા

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એક ઝરણું જોઈને માની લેવું કે કયાંક મહાસાગર હશે ; એનું નામ શ્રદ્ધા #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0