પડી જવું એ હાર નથી, હારતો એ છે જયારે તમે ઉભા થવાનીના પાડી દો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પડી જવું એ હાર નથી, હારતો એ છે જયારે તમે ઉભા થવાનીના પાડી દો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પડી જવું એ હાર નથી, હારતો એ છે જયારે તમે ઉભા થવાનીના પાડી દો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0