કોઈને આપી શકાય તેવી શ્રેષ્ઠ ભેટ છે તેમની જરૂરિયાત પર આપણી હાજરી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોઈને આપી શકાય તેવી શ્રેષ્ઠ ભેટ છે તેમની જરૂરિયાત પર આપણી હાજરી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોઈને આપી શકાય તેવી શ્રેષ્ઠ ભેટ છે તેમની જરૂરિયાત પર આપણી હાજરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0