જિંદગીની લડાઈ જાતે જ લડવાની હોય છે, કેમકે દુનિયા ખાલી સલાહ આપે છે સહકાર નહીં.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જિંદગીની લડાઈ જાતે જ લડવાની હોય છે, કેમકે દુનિયા ખાલી સલાહ આપે છે સહકાર નહીં.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જિંદગીની લડાઈ જાતે જ લડવાની હોય છે, કેમકે દુનિયા ખાલી સલાહ આપે છે સહકાર નહીં. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0