જારુષાના પૂર્વ સરપંચ સ્વ . પરમાભાઈ ચૌધરીનું કોરોનાના લીધે આજરોજ દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એજ પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ..... ૐ શાંતિ..... ૐ શાંતિ. કોરોનાની મહામારીને અટકાવા અને પરિવારને કોરોનાથી સુરક્ષિત કરવા સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમોનું પાલન કરો ,ઘરે રહો...સ્વસ્થ રહો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જારુષાના પૂર્વ સરપંચ સ્વ . પરમાભાઈ ચૌધરીનું કોરોનાના લીધે આજરોજ દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એજ પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ..... ૐ શાંતિ..... ૐ શાંતિ.

કોરોનાની મહામારીને અટકાવા અને પરિવારને કોરોનાથી સુરક્ષિત કરવા સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમોનું પાલન કરો ,ઘરે રહો...સ્વસ્થ રહો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જારુષાના પૂર્વ સરપંચ સ્વ . પરમાભાઈ ચૌધરીનું કોરોનાના લીધે આજરોજ દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એજ પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ..... ૐ શાંતિ..... ૐ શાંતિ. કોરોનાની મહામારીને અટકાવા અને પરિવારને કોરોનાથી સુરક્ષિત કરવા સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમોનું પાલન કરો ,ઘરે રહો...સ્વસ્થ રહો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0