કોરોનાની મહામારીથી પરિવારનું રક્ષણ કરવા આ પગલા લેવા અનિવાર્ય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોરોનાની મહામારીથી પરિવારનું રક્ષણ કરવા આ પગલા લેવા અનિવાર્ય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોરોનાની મહામારીથી પરિવારનું રક્ષણ કરવા આ પગલા લેવા અનિવાર્ય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0