સમય જ ફક્ત એવો છે, કે તમે તેની સાથે જેવો સંબંધ રાખશો તેવો સાથ આપશે!

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમય જ ફક્ત એવો છે, કે તમે તેની સાથે જેવો સંબંધ રાખશો તેવો સાથ આપશે!

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમય જ ફક્ત એવો છે, કે તમે તેની સાથે જેવો સંબંધ રાખશો તેવો સાથ આપશે! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0