આંકડા અને હકીકતો બધું ભૂલાઈ જાય પછી જે બાકી વધે એનું નામ કેળવણી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આંકડા અને હકીકતો બધું ભૂલાઈ જાય પછી જે બાકી વધે એનું નામ કેળવણી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આંકડા અને હકીકતો બધું ભૂલાઈ જાય પછી જે બાકી વધે એનું નામ કેળવણી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0