મધ જેવું મીઠું પરિણામ જોઈતું હોય તો, મધમાખીની જેમ સંપીને રહેવું પડે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મધ જેવું મીઠું પરિણામ જોઈતું હોય તો, મધમાખીની જેમ સંપીને રહેવું પડે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મધ જેવું મીઠું પરિણામ જોઈતું હોય તો, મધમાખીની જેમ સંપીને રહેવું પડે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0