પરિસ્થિતિ તમને સાચવી લે તો તે તમારું નસીબ છે, પણ પરિસ્થિતિને તમે સાચવી લો એ તમારી સમજણ છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પરિસ્થિતિ તમને સાચવી લે તો તે તમારું નસીબ છે, પણ પરિસ્થિતિને તમે સાચવી લો એ તમારી સમજણ છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પરિસ્થિતિ તમને સાચવી લે તો તે તમારું નસીબ છે, પણ પરિસ્થિતિને તમે સાચવી લો એ તમારી સમજણ છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0