પરીક્ષાની જિંદગી પૂરી થઇ ગયા પછી જિંદગી ની પરીક્ષાઓ શરુ થાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પરીક્ષાની જિંદગી પૂરી થઇ ગયા પછી જિંદગી ની પરીક્ષાઓ શરુ થાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પરીક્ષાની જિંદગી પૂરી થઇ ગયા પછી જિંદગી ની પરીક્ષાઓ શરુ થાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0