આત્મવિશ્વાસ નો અર્થ છે પોતાના કામમાં અતૂટ શ્રદ્ધા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આત્મવિશ્વાસ નો અર્થ છે પોતાના કામમાં અતૂટ શ્રદ્ધા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આત્મવિશ્વાસ નો અર્થ છે પોતાના કામમાં અતૂટ શ્રદ્ધા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0