શિક્ષિત માણસ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલાઇ શકે છે, પણ અનુભવી માણસ પોતાના પ્રમાણે પરિસ્થિતિ બદલી શકે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

શિક્ષિત માણસ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલાઇ શકે છે, પણ અનુભવી માણસ પોતાના પ્રમાણે પરિસ્થિતિ બદલી શકે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

શિક્ષિત માણસ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલાઇ શકે છે, પણ અનુભવી માણસ પોતાના પ્રમાણે પરિસ્થિતિ બદલી શકે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0