આપણે કેટલી મોંઘી ઘડિયાળ પહેરી છે એ મહત્વનું નથી આપણને સમયની કેટલી કિંમત છે એ મહત્વનું છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપણે કેટલી મોંઘી ઘડિયાળ પહેરી છે એ મહત્વનું નથી આપણને સમયની કેટલી કિંમત છે એ મહત્વનું છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપણે કેટલી મોંઘી ઘડિયાળ પહેરી છે એ મહત્વનું નથી આપણને સમયની કેટલી કિંમત છે એ મહત્વનું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0