જે જોઈએ તે મેળવીને જ જંપવું એ સફળ માણસની નિશાની છે, પણ જે મળ્યું હોય એમાં હસતો ચહેરો રાખીને જીવવું એ સુખી માણસની નિશાની છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જે જોઈએ તે મેળવીને જ જંપવું એ સફળ માણસની નિશાની છે, પણ જે મળ્યું હોય એમાં હસતો ચહેરો રાખીને જીવવું એ સુખી માણસની નિશાની છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જે જોઈએ તે મેળવીને જ જંપવું એ સફળ માણસની નિશાની છે, પણ જે મળ્યું હોય એમાં હસતો ચહેરો રાખીને જીવવું એ સુખી માણસની નિશાની છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0