એક તરફ જ્યાં વિના મૂલ્યે ઘઉં ,ચોખા અને ચણાનું વિતરણ થાય છે,ત્યાં બીજી બાજુ રાંધણગૅસના બાટલા પર અપાતી સબસીડી છેલ્લા ત્રણ માસથી અપાઈ નથી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એક તરફ જ્યાં વિના મૂલ્યે ઘઉં ,ચોખા અને ચણાનું વિતરણ થાય છે,ત્યાં બીજી બાજુ રાંધણગૅસના બાટલા પર અપાતી સબસીડી છેલ્લા ત્રણ માસથી અપાઈ નથી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એક તરફ જ્યાં વિના મૂલ્યે ઘઉં ,ચોખા અને ચણાનું વિતરણ થાય છે,ત્યાં બીજી બાજુ રાંધણગૅસના બાટલા પર અપાતી સબસીડી છેલ્લા ત્રણ માસથી અપાઈ નથી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0