સારા પુસ્તક અને સારા લોકો તરત નથી સમજાતા તેને વાંચવા પડે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સારા પુસ્તક અને સારા લોકો તરત નથી સમજાતા તેને વાંચવા પડે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સારા પુસ્તક અને સારા લોકો તરત નથી સમજાતા તેને વાંચવા પડે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0