માનસિક રીતે મજબૂત રહીએ અને હકારાત્મક વિચારોથી કોરોનાને હરાવીએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

માનસિક રીતે મજબૂત રહીએ અને હકારાત્મક વિચારોથી કોરોનાને હરાવીએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માનસિક રીતે મજબૂત રહીએ અને હકારાત્મક વિચારોથી કોરોનાને હરાવીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0