જે વાત ખૂબ કહેવાથી સમજાતી નથી તે વાત માત્ર મૌન સમજાઈ જાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જે વાત ખૂબ કહેવાથી સમજાતી નથી તે વાત માત્ર મૌન સમજાઈ જાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જે વાત ખૂબ કહેવાથી સમજાતી નથી તે વાત માત્ર મૌન સમજાઈ જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0