સમય રોજ દરેકને કોરો ચેક આપે છે, અને આપણે આળસમાં જ રકમ ઓછી ભરીએ છીએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમય રોજ દરેકને કોરો ચેક આપે છે, અને આપણે આળસમાં જ રકમ ઓછી ભરીએ છીએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમય રોજ દરેકને કોરો ચેક આપે છે, અને આપણે આળસમાં જ રકમ ઓછી ભરીએ છીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0