આપ સૌના આશીર્વાદથી કોરોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવી ગયો છે. અને સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ છુ. આપ સૌએ મારા માટે પ્રાર્થના અને દુઆઓ કરી તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર..તેમજ આપ સૌના આશીર્વાદ મળતા રહે એવી આશા સહ...

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપ સૌના આશીર્વાદથી કોરોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવી ગયો છે. અને સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ છુ. આપ સૌએ મારા માટે પ્રાર્થના અને દુઆઓ કરી તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર..તેમજ આપ સૌના આશીર્વાદ મળતા રહે એવી આશા સહ...

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપ સૌના આશીર્વાદથી કોરોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવી ગયો છે. અને સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ છુ. આપ સૌએ મારા માટે પ્રાર્થના અને દુઆઓ કરી તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર..તેમજ આપ સૌના આશીર્વાદ મળતા રહે એવી આશા સહ... #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0