જો મહેનત કર્યા પછી પણ સપના પુરાના થાય તો રસ્તો બદલો પણ સિધ્ધાંત નહિ ,વૃક્ષ પણ હંમેશા પાંદડા બદલે છે મૂળ નહિ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જો મહેનત કર્યા પછી પણ સપના પુરાના થાય તો રસ્તો બદલો પણ સિધ્ધાંત નહિ ,વૃક્ષ પણ હંમેશા પાંદડા બદલે છે મૂળ નહિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જો મહેનત કર્યા પછી પણ સપના પુરાના થાય તો રસ્તો બદલો પણ સિધ્ધાંત નહિ ,વૃક્ષ પણ હંમેશા પાંદડા બદલે છે મૂળ નહિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0