ધીરજ અને સમય એ બે સૌથી બળવાન યોદ્ધા છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ધીરજ અને સમય એ બે સૌથી બળવાન યોદ્ધા છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ધીરજ અને સમય એ બે સૌથી બળવાન યોદ્ધા છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0