જ્ઞાન હંમેશા ભીતરથી જ પ્રગટે છે ,બહારથી જે મળે છે તે માહિતી હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જ્ઞાન હંમેશા ભીતરથી જ પ્રગટે છે ,બહારથી જે મળે છે તે માહિતી હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જ્ઞાન હંમેશા ભીતરથી જ પ્રગટે છે ,બહારથી જે મળે છે તે માહિતી હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0