અસંવેદનશીલ સરકાર ની સંવેદના! પુરની સ્થિતિ અને કોરોના મહામારી હોવા છતાં ગુજકેટ ની પરીક્ષા યોજવાંમાં આવી,આ મોત અને હાલાકી માટે જવાબદાર કોણ?

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અસંવેદનશીલ સરકાર ની સંવેદના!

પુરની સ્થિતિ અને કોરોના મહામારી હોવા છતાં ગુજકેટ ની પરીક્ષા યોજવાંમાં આવી,આ મોત અને હાલાકી માટે જવાબદાર કોણ?

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અસંવેદનશીલ સરકાર ની સંવેદના! પુરની સ્થિતિ અને કોરોના મહામારી હોવા છતાં ગુજકેટ ની પરીક્ષા યોજવાંમાં આવી,આ મોત અને હાલાકી માટે જવાબદાર કોણ? #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0