માફી વારંવાર મળી જશે પણ વિશ્વાસ વારંવાર નથી મળતો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

માફી વારંવાર મળી જશે પણ વિશ્વાસ વારંવાર નથી મળતો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માફી વારંવાર મળી જશે પણ વિશ્વાસ વારંવાર નથી મળતો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0