સેવા કરવા માટે પૈસાની જરૂર નથી. જરૂર તો છે આપણું સંકુચિત જીવન છોડવાની અને ગરીબો સુધી એકરૂપ થવાની. -વિનોબા ભાવે

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સેવા કરવા માટે પૈસાની જરૂર નથી. જરૂર તો છે આપણું સંકુચિત જીવન છોડવાની અને ગરીબો સુધી એકરૂપ થવાની. -વિનોબા ભાવે

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સેવા કરવા માટે પૈસાની જરૂર નથી. જરૂર તો છે આપણું સંકુચિત જીવન છોડવાની અને ગરીબો સુધી એકરૂપ થવાની. -વિનોબા ભાવે #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0