જયારે પરિસ્થિતિ બદલવી અશક્ય હોય ત્યારે મનની સ્થિતિ બદલી નાખવી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જયારે પરિસ્થિતિ બદલવી અશક્ય હોય ત્યારે મનની સ્થિતિ બદલી નાખવી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જયારે પરિસ્થિતિ બદલવી અશક્ય હોય ત્યારે મનની સ્થિતિ બદલી નાખવી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0