કોરોના મહામારીમાં પણ કેન્દ્ર સરકારે સામાન્ય જનતા પાસેથી બેંકોના માધ્યમથી કરોડો રૂપિયા વસુલ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોરોના મહામારીમાં પણ કેન્દ્ર સરકારે સામાન્ય જનતા પાસેથી બેંકોના માધ્યમથી કરોડો રૂપિયા વસુલ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોરોના મહામારીમાં પણ કેન્દ્ર સરકારે સામાન્ય જનતા પાસેથી બેંકોના માધ્યમથી કરોડો રૂપિયા વસુલ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0