મિત્રતા એ તો ઈશ્વરે માનવીને આપેલી સર્વ શ્રેષ્ઠ બક્ષીસ છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મિત્રતા એ તો ઈશ્વરે માનવીને આપેલી સર્વ શ્રેષ્ઠ બક્ષીસ છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મિત્રતા એ તો ઈશ્વરે માનવીને આપેલી સર્વ શ્રેષ્ઠ બક્ષીસ છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0