અશક્ય ને શક્ય કરવા માટે હિંમતથી પહેલા વિશ્વાસની જરૂર હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અશક્ય ને શક્ય કરવા માટે હિંમતથી પહેલા વિશ્વાસની જરૂર હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અશક્ય ને શક્ય કરવા માટે હિંમતથી પહેલા વિશ્વાસની જરૂર હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0