મંદિર સુધી પહોંચવું ,એ તનનો વિષય છે, પણ ઈશ્વર સુધી પહોંચવું એ મનનો વિષય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મંદિર સુધી પહોંચવું ,એ તનનો વિષય છે, પણ ઈશ્વર સુધી પહોંચવું એ મનનો વિષય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મંદિર સુધી પહોંચવું ,એ તનનો વિષય છે, પણ ઈશ્વર સુધી પહોંચવું એ મનનો વિષય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0