અંતરમાં સંઘર્ષ ચાલતો હોય અને ચહેરો હસતો હોય, એ જ જીવનનો શ્રેષ્ઠ અભિનય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અંતરમાં સંઘર્ષ ચાલતો હોય અને ચહેરો હસતો હોય, એ જ જીવનનો શ્રેષ્ઠ અભિનય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અંતરમાં સંઘર્ષ ચાલતો હોય અને ચહેરો હસતો હોય, એ જ જીવનનો શ્રેષ્ઠ અભિનય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0