તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર ના રોજ સમી તાલુકાના બાસ્પા, કનીજ, ગાજદીનપુરા,રૂપનગર ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોની રજૂઆતો સાંભળી અને રજૂઆતોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર ના રોજ સમી તાલુકાના બાસ્પા, કનીજ, ગાજદીનપુરા,રૂપનગર ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોની રજૂઆતો સાંભળી અને રજૂઆતોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર ના રોજ સમી તાલુકાના બાસ્પા, કનીજ, ગાજદીનપુરા,રૂપનગર ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોની રજૂઆતો સાંભળી અને રજૂઆતોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0