કિરણ સૂર્યનું હોય કે આશાનું હંમેશા અંધકાર ને દૂર કરે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કિરણ સૂર્યનું હોય કે આશાનું હંમેશા અંધકાર ને દૂર કરે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કિરણ સૂર્યનું હોય કે આશાનું હંમેશા અંધકાર ને દૂર કરે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0