તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર ના રોજ રાધનપુરના સમી તાલુકાના વેડ, વાહિદપુરા, બાદરગંજ, અમરાપુર ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોની રજૂઆતો સાંભળી તેમજ રજૂઆતોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર ના રોજ રાધનપુરના સમી તાલુકાના વેડ, વાહિદપુરા, બાદરગંજ, અમરાપુર ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોની રજૂઆતો સાંભળી તેમજ રજૂઆતોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર ના રોજ રાધનપુરના સમી તાલુકાના વેડ, વાહિદપુરા, બાદરગંજ, અમરાપુર ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોની રજૂઆતો સાંભળી તેમજ રજૂઆતોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0