દ્રઢ નિશ્ચયની તાકાત જ જુદી હોય છે એ અશક્યને શક્ય બનાવી જાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દ્રઢ નિશ્ચયની તાકાત જ જુદી હોય છે એ અશક્યને શક્ય બનાવી જાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દ્રઢ નિશ્ચયની તાકાત જ જુદી હોય છે એ અશક્યને શક્ય બનાવી જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0