સમજદારી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આવે છે, ઉંમર પ્રમાણે નહીં.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમજદારી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આવે છે, ઉંમર પ્રમાણે નહીં.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમજદારી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આવે છે, ઉંમર પ્રમાણે નહીં. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0