સુખનું મૂળ એટલે સમજણ, સમજણનું મૂળ એટલે ધીરજ અને, ધીરજનું મૂળ એટલે મૌન.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સુખનું મૂળ એટલે સમજણ, સમજણનું મૂળ એટલે ધીરજ અને, ધીરજનું મૂળ એટલે મૌન.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સુખનું મૂળ એટલે સમજણ, સમજણનું મૂળ એટલે ધીરજ અને, ધીરજનું મૂળ એટલે મૌન. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0