રાજ્યસભા સાંસદ, ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી શ્રી રાજીવ સાતવજી ને જન્મ દિવસની અનંત શુભેચછાઓ

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રાજ્યસભા સાંસદ, ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી શ્રી રાજીવ સાતવજી ને જન્મ દિવસની અનંત શુભેચછાઓ

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાજ્યસભા સાંસદ, ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી શ્રી રાજીવ સાતવજી ને જન્મ દિવસની અનંત શુભેચછાઓ #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0