ગાયોના નામે મતો લઈ ગયા, હવે ગાયોને સાચવો તો ખરા..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ગાયોના નામે મતો લઈ ગયા, હવે ગાયોને સાચવો તો ખરા..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ગાયોના નામે મતો લઈ ગયા, હવે ગાયોને સાચવો તો ખરા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0