એકવાર કોઈની તકલીફ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરી જુવો ખુશીનો અનુભવ ચોક્કસથી થશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એકવાર કોઈની તકલીફ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરી જુવો ખુશીનો અનુભવ ચોક્કસથી થશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એકવાર કોઈની તકલીફ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરી જુવો ખુશીનો અનુભવ ચોક્કસથી થશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0