સફળતા તેને જ મળે છે, જે પોતાના લક્ષ્યને પોતાનું જીવન સમજે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સફળતા તેને જ મળે છે, જે પોતાના લક્ષ્યને પોતાનું જીવન સમજે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સફળતા તેને જ મળે છે, જે પોતાના લક્ષ્યને પોતાનું જીવન સમજે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0