વિધાનસભા સત્રમાં રાધનપુર,સાંતલપુર, સમી, હારીજ, શંખેશ્વર તાલુકાના ખેડૂતોની નવી શરતની જમીનને જૂની શરતમાં ફેરવવા તેમજ રાધનપુરથી મહેસાણા હાઇવે ફોરલેન કરવા રજૂઆત કરવામા આવી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિધાનસભા સત્રમાં રાધનપુર,સાંતલપુર, સમી, હારીજ, શંખેશ્વર તાલુકાના ખેડૂતોની નવી શરતની જમીનને જૂની શરતમાં ફેરવવા તેમજ રાધનપુરથી મહેસાણા હાઇવે ફોરલેન કરવા રજૂઆત કરવામા આવી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિધાનસભા સત્રમાં રાધનપુર,સાંતલપુર, સમી, હારીજ, શંખેશ્વર તાલુકાના ખેડૂતોની નવી શરતની જમીનને જૂની શરતમાં ફેરવવા તેમજ રાધનપુરથી મહેસાણા હાઇવે ફોરલેન કરવા રજૂઆત કરવામા આવી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0