માત્ર નાના વેપારી, ખેડૂતો, શ્રમિકો, કે પછી સામાન્ય વર્ગના લોકો પાસે માસ્કના નામે પૈસા ઉઘરાવવા અને ડરાવી ધમકાવી માર મારવો યોગ્ય છે?

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

માત્ર નાના વેપારી, ખેડૂતો, શ્રમિકો, કે પછી સામાન્ય વર્ગના લોકો પાસે માસ્કના નામે પૈસા ઉઘરાવવા અને ડરાવી ધમકાવી માર મારવો યોગ્ય છે?

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માત્ર નાના વેપારી, ખેડૂતો, શ્રમિકો, કે પછી સામાન્ય વર્ગના લોકો પાસે માસ્કના નામે પૈસા ઉઘરાવવા અને ડરાવી ધમકાવી માર મારવો યોગ્ય છે? #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0