માણસનું ચારિત્ર્ય, સંસ્કાર અને ઘડતર વાણી માત્રથી જાણી શકાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

માણસનું ચારિત્ર્ય, સંસ્કાર અને ઘડતર વાણી માત્રથી જાણી શકાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માણસનું ચારિત્ર્ય, સંસ્કાર અને ઘડતર વાણી માત્રથી જાણી શકાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0