મધ્યપ્રદેશ બાદ હવે વારી છે રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવાની. તો ચાલો સપનું દેખાડતી સરકારને સપનું બનાવી દઈએ. કોંગ્રેસને સ્થાપિત કરીયે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મધ્યપ્રદેશ બાદ હવે વારી છે રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવાની. તો ચાલો સપનું દેખાડતી સરકારને સપનું બનાવી દઈએ. કોંગ્રેસને સ્થાપિત કરીયે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મધ્યપ્રદેશ બાદ હવે વારી છે રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસને વિજયી બનાવવાની. તો ચાલો સપનું દેખાડતી સરકારને સપનું બનાવી દઈએ. કોંગ્રેસને સ્થાપિત કરીયે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0