મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ આગામી ચૂંટણી પેહલા એક તક..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ
આગામી ચૂંટણી પેહલા એક તક..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ આગામી ચૂંટણી પેહલા એક તક.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0